საბ­რძო­ლო ძაღ­ლე­ბი - ZooClub
mod_example
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
2017-11-07 00:00:00
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
2017-11-07 00:00:00
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
2017-11-06 20:02:49
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
2017-11-06 16:40:24
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
2017-11-06 14:27:41
საბ­რძო­ლო ძაღ­ლე­ბი
საბ­რძო­ლო ძაღ­ლე­ბი
ძაღ­ლე­ბის საბ­რძო­ლო სამ­სა­ხუ­რის ის­ტო­რია მრა­ვა­ლი სა­უ­კუ­ნის წინ და­იწყ­ო . ისი­ნი ას­რუ­ლებ­დნენ სხვა­დას­ხვა ამო­ცა­ნას: მი­ათ­რევ­დნენ საბ­რძო­ლო მა­სა­ლით დატ­ვირ­თულ ურ­მებს, ბრძო­ლის ველ­ზე დაჰ­ქონ­დათ წე­რი­ლე­ბი... მაგ­რამ საბ­რძო­ლო მე­თო­დე­ბის ცვლი­ლე­ბებ­თან ერ­თად მა­თი რო­ლიც შე­იც­ვა­ლა. დღეს­დღე­ო­ბით მათ­თვის შე­და­რე­ბით ახა­ლი ამო­ცა­ნაა და­მა­ლუ­ლი ასა­ფეთ­ქე­ბე­ლი მოწყ­ო­ბი­ლო­ბე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა.


ბრძო­ლის ველ­ზე
წარ­სულ­ში ძაღ­ლე­ბი პირ­და­პირ ბრძო­ლის ველ­ზე გაჰ­ყავ­დათ, მაგ­რამ დენ­თის გა­მო­გო­ნე­ბის შემ­დეგ საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბებ­ში აღარ მონაწილეობდნენ. თა­ნა­მედ­რო­ვე­თა გად­მო­ცე­მით, ისი­ნი ბრძო­ლის ველ­ზე ორი­ვე მხა­რეს იწ­ვევ­დნენ სა­ერ­თო არე­უ­ლო­ბას. ბრძო­ლა­ში იყე­ნებ­დნენ მძვინ­ვა­რე მას­ტი­ფის ტი­პის ძაღ­ლებს, რომ­ლე­ბიც მა­შინ აშ­კა­რად უფ­რო დი­დე­ბი და აგ­რე­სი­უ­ლე­ბი იყ­ვნენ, ვიდ­რე ამა­ვე ჯი­შის თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­დი­ვი­დე­ბი.

ის­ტო­რი­უ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბა
1415 წ. ბრი­ტა­ნულ და ფრან­გულ არ­მი­ებს შო­რის აზენ­კუ­რის ბრძო­ლა­ში სა­სიკ­ვდი­ლოდ და­იჭ­რა ლა­იმ­ჰო­ლის რა­ინ­დი, სერ პირს ლი, რო­მელ­საც ერ­თგუ­ლად სდა­რა­ჯობ­და მი­სი საყ­ვა­რე­ლი მას­ტი­ფი. ბრძო­ლის შემ­დეგ ძაღ­ლი, რო­გორც ბრძო­ლის გმი­რი, წა­იყ­ვა­ნეს ლა­იმ­ჰოლ­ში, ჩე­შირ­ში (ინ­გლი­სის ერ­თ-ერ­თი საგ­რა­ფო), სა­დაც მან სა­თა­ვე და­უ­დო მას­ტი­ფე­ბის ლა­იმ­ჰო­ლის ხაზს, რო­მე­ლიც დღემ­დე შე­მორ­ჩე­ნი­ლია წმინ­და ჯი­შის თა­ნა­მედ­რო­ვე მას­ტი­ფებ­ში.

ერ­თგუ­ლი მებ­რძო­ლი
გერ­მა­ნუ­ლი მეცხ­ვა­რის ძაღ­ლი ერ­თ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ჯი­ში­ა, რო­მელ­საც შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში იყე­ნე­ბენ.

სამ­ხედ­რო წვრთნა
ძაღ­ლებს სხვა­დას­ხვა და­ვა­ლე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად გულ­მოდ­გი­ნედ წვრთნი­ან შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში, სა­დაც ისი­ნი თა­ვი­ან­თი ჰენ­დლე­რე­ბის მხარ­დამ­ხარ მუ­შა­ო­ბენ. თუმ­ცა, ახალ­წვე­უ­ლე­ბის მსგავ­სად, ვერც ყვე­ლა ძაღ­ლი აღ­წევს წარ­მა­ტე­ბას. სა­ო­ცა­რი­ა, რომ შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში ცხო­ველ­თა გა­დარ­ჩე­ნის ცენ­ტრე­ბი­დან ბევრ ისეთ ძაღლს ირ­ჩე­ვენ, რომ­ლე­ბიც ოჯა­ხის ძაღ­ლე­ბად და­ი­წუ­ნეს.

ძაღ­ლე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში
ძაღ­ლე­ბი, თა­ვი­ან­თი უნა­რე­ბის წყა­ლო­ბით, უაღ­რე­სად ფა­სო­ბენ შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში. მათ უამ­რა­ვი სი­ცოცხ­ლე იხ­სნეს ავ­ღა­ნეთ­ში სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის დროს.
ერ­თ-ერ­თ ასეთ ოპე­რა­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ბას­ტე­რი – ხუ­თი წლის სპრინ­გერ სპა­ნი­ე­ლი. ერა­ყის ომის დროს, ბაღ­და­დის და­ცე­მი­ს შემ­დეგ, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის ჯა­რე­ბი ქ. საფ­ვან­­ში აჯან­ყე­ბის ჩახ­შო­ბას ცდილობ­დნენ. გა­მო­ძი­ე­ბა უშე­დე­გო აღ­მოჩ­ნდა _ საბრძო­ლო მა­სა­ლე­ბი ვერ აღ­მო­ა­ჩი­ნეს; სა­მა­გი­ე­როდ, ბას­ტერ­მა ყნოს­ვით მა­შინ­ვე მი­აგ­ნო დი­დძალი ია­რა­ღი­თა და ტყვი­ა-­წამ­ლით სავ­სე სა­მა­ლავს, აგ­რეთ­ვე კედ­ლის ნი­შა­ში და­მა­ლულ ნარ­კო­ტი­კებს. ბას­ტე­რის წყა­ლო­ბით რე­გი­ონს სიმ­შვი­დე და­უბ­რუნ­და. გა­მო­ჩე­ნი­ლი გმი­რო­ბის­თვის ბას­ტე­რი და­ა­ჯილ­დო­ეს დი­კი­ნის ორ­დე­ნით, რო­მე­ლიც და­წე­სე­ბუ­ლია საბ­რძო­ლო ოპე­რა­ცი­ებ­ში ცხო­ვე­ლე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად.

პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომი
პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომის დროს ზო­გი­ერ­თი ძაღ­ლი გა­იწ­ვრთნა დი­ვერ­სან­ტე­ბის მიგ­ნე­ბა­ში, ზო­გიც _ კუ­რი­ე­რად. კუ­რი­ე­რის რო­ლი მათ გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გად შე­ას­რუ­ლეს: მა­შინ საბ­რძო­ლო ველ­თან კავ­ში­რის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი შე­და­რე­ბით პრი­მი­ტი­უ­ლი იყო, ძაღ­ლე­ბი კი და­უ­ღა­ლა­ვად დარ­ბოდ­ნენ ტა­ლახ­სა და სან­გრებ­ში. თა­ვი­ან­თი ყოფ­ნით ჯარს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ფრონ­ტის ხაზ­ზე მყოფთ, მო­რა­ლუ­რა­დაც ამ­ხნე­ვებ­დნენ.

შემ­დგო­მი სამ­სა­ხუ­რი
შემ­დგომ შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ კონ­ფლიქ­ტებ­ში ძაღ­ლე­ბის რო­ლი კი­დევ უფ­რო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გახ­და. ისი­ნი ჰენ­დლე­რებ­თან ერ­თად პა­რა­შუ­ტით ხტე­ბოდ­ნენ თვით­მფრი­ნა­ვი­დან, ჯარს უთი­თებ­დნენ და­ნაღ­მულ მინ­დორ­ზე, ეძებ­დნენ ია­რაღს, იცავ­დნენ შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის საკ­ვან­ძო ობი­ექ­ტებს, პატ­რუ­ლი­ვით აფ­რთხი­ლებ­დნენ ჯა­რის­კა­ცებს, თუ სად იმ­ყო­ფე­ბო­და მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე...
ეს მა­თი ერ­თ-ერ­თი მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა იყო ვი­ეტ­ნა­მის ომის დროს, რო­მელ­შიც 40000-ზე მე­ტი მებ­რძო­ლი ძაღ­ლი აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. წარ­სულ­ში, სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხუ­რის ძვე­ლი წე­სე­ბის თა­ნახ­მად, სა­მუ­შა­ოდ უვარ­გი­სი ძაღ­ლე­ბი უნ­და და­ე­ხო­ცათ, დღეს კი მათ ოჯა­ხებ­ში ანა­წი­ლე­ბენ.

მუ­დამ დაც­ქვე­ტი­ლი
ჯი­შებს, რო­მელ­თაც შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში იყე­ნე­ბენ, მა­გა­ლი­თად აქ წარ­მოდ­გე­ნილ დო­ბერ­მანს, ყუ­რებს აჭ­რი­ან, რომ უფ­რო აგ­რე­სი­უ­ლი და სა­ში­ში გა­მოჩ­ნდეს. თუმ­ცა ეს ოპე­რა­ცია ახ­ლა ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში აკ­რძა­ლუ­ლი­ა.


ფრთხილად!
ვე­ტე­რი­ნა­რუ­ლი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ისე­თი ძაღ­ლე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც
მუ­შა­ო­ბენ რე­გი­ო­ნებ­ში, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ე­დოთ უც­ნო­ბი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და პა­რა­ზი­ტე­ბით დას­ნე­ბო­ვნ­დნენ.
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
ბოლო სიახლეები
intro
08.06.2018
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
07.11.2017
ამ უსაყვარლეს ლეკვს ოუქლის ეძახიან და ერთი თვის წინ იგი ძალიან
07.11.2017
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
07.11.2017
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
07.11.2017
ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლის ჯიშების ჩამონათვალის გაკეთება გამოცდილ
07.11.2017
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
06.11.2017
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
06.11.2017
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
06.11.2017
ორისის შტატში (ინდოეთის აღმოსავლეთით) ოთხმეტრიანი ნიანგი საცხოვრებელ სახლში შეიპარა და მცხოვრებლები ძალიან შეაშინა.
06.11.2017
ამერიკელმა "YouTube"-ზე გაავრცელა ვიდეო, სადაც პირიდან ცოცხალი
05.11.2017
ცოლ-ქმარი პამელა გეილი და ანილ მალჰოტები ნაკრძალ SAI-ის მფლობელები არიან. "Bored Panda"-ს ინფორმაციით,
05.11.2017
ეს არის შინაური ცხოველების ყველაზე სახალისო ფოტოების უსაყვარლესი კრებული.
04.11.2017
აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შემოყვანის გადაწყვეტილებას კვლევების გარეშე ვერავინ მიიღებს,
04.11.2017
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?