წყლის ძაღ­ლე­ბი - ZooClub
mod_example
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
2017-11-07 00:00:00
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
2017-11-07 00:00:00
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
2017-11-06 20:02:49
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
2017-11-06 16:40:24
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
2017-11-06 14:27:41
წყლის ძაღ­ლე­ბი
წყლის ძაღ­ლე­ბი
ძაღ­ლის რამ­დე­ნი­მე ჯი­ში წყალ­სა და წყლის ნა­პირ­ზე მუ­შა­ო­ბას შე­ე­გუ­ა . ზო­გა­დად კარ­გად ცურ­ვა თით­ქმის ყვე­ლა ძაღლს შე­უძ­ლია და მა­თი ამ თვი­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ბო­ლო დროს გან­ვი­თარ­და ჰიდ­რო­თე­რა­პია იმ ძაღ­ლე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც საყ­რდენ­-მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბით იტან­ჯე­ბი­ან.


ცურ­ვის ტექ­ნი­კა
ძაღ­ლის ზო­გი­ერ­თი ჯი­ში მდი­ნა­რე­ებ­ში, ტბებ­სა და ღია ზღვა­ში სა­მუ­შაოდ გა­მო­იყ­ვა­ნეს. ბევრ მათ­განს აქვს სა­ერ­თო გე­ნე­ა­ლო­გი­ა. ზო­გიც გან­სა­კუთ­რე­ბით შე­ე­გუა ამ გა­რე­მო­ში მუ­შა­ო­ბას, მა­გა­ლი­თად, გა­ნუ­ვი­თარ­დათ აპ­კგა­დაკ­რუ­ლი თი­თე­ბი, რი­თაც ფე­ხებს წყლის ფრინ­ვე­ლი­ვით უს­ვა­მენ და უფ­რო ოს­ტა­ტუ­რად ცუ­რა­ვენ.

წყლის რეტ­რი­ვე­რე­ბი
ზო­გი­ერ­თი ჯი­შის ძაღ­ლებს მო­ნა­დი­რე­ე­ბი ჯერ კი­დევ შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში ამუ­შა­ვებ­დნენ ტბა­ში, მდი­ნა­რე­სა თუ ჭა­ობ­ში ჩა­ვარ­დნი­ლი მოკ­ლუ­ლი ფრინ­ვე­ლის მო­სა­ძებ­ნად და მო­სა­ტა­ნად. ამ ძაღ­ლე­ბის ჯგუ­ფის თა­ნა­მედ­რო­ვე ტი­პუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნ­ლე­ბი არი­ან პუ­დე­ლი და ირ­ლან­დი­უ­რი წყლის სპა­ნი­ე­ლი. ორი­ვე მათ­გა­ნი წარ­მო­იშ­ვა ბარ­ბე­ტის­გან, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად იშ­ვი­ათ ჯი­შად ით­ვლე­ბა. მის­გან გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ჯი­შე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვა ხუ­ჭუ­ჭა ბეწ­ვით. წყლის ჯი­შე­ბს ეკუთვნის ხუ­ჭუჭ­ბეწ­ვი­ა­ნი რეტ­რი­ვე­რიც, რომ­ლის წინაპრებიც არიან: გა­და­შე­ნე­ბულ­ი ინ­გლი­სურ­ი წყლის სპა­ნი­ელი, ირ­ლან­დი­ური წყლის სპა­ნი­ელ­ი და პუ­დელ­ი.

სქე­ლი კუ­დე­ბი
ძაღ­ლებს, რომ­ლე­ბიც წყალ­ში მუ­შა­ო­ბენ, ფარ­თო და სქე­ლი კუ­დი აქვთ, რაც სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცურ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

ბეწ­ვის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა

ლაბ­რა­დუდ­ლის ხუ­ჭუ­ჭა ბეწ­ვი წყალ­გა­უმ­ტა­რია და იმავ­დრო­უ­ლად სით­ბოს ინა­ხავს სხე­ულ­თან ახ­ლოს. ისი­ნი ჰი­პო­ა­ლერ­გე­ნულ მეგ­ზურ ძაღ­ლე­ბად ით­ვლე­ბი­ან, რად­გან ბევ­რი ბა­ლა­ნი არ სცვი­ვათ.

დი­ზა­ი­ნე­რუ­ლი ექ­სტე­რი­ე­რი
მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ა, რომ ნა­ნა­დი­რე­ვის მო­ტა­ნი­სას ძაღ­ლმა ად­ვი­ლად შეძ­ლოს ცურ­ვა და ცივ წყალ­ში არ გა­ი­ყი­ნოს. გულ­მოდ­გი­ნედ გა­ლა­მა­ზე­ბუ­ლი სა­გა­მო­ფე­ნო პუ­დე­ლი ზოგ­ჯერ უც­ნა­უ­რა­დაც კი გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა, მაგ­რამ მი­სი ვარ­ცხნი­ლო­ბის სტი­ლი შე­იძ­ლე­ბა მის სა­მუ­შაო გა­რე­მოს უკავ­შირ­დე­ბო­დეს. ბეწ­ვი სით­ბოს აკა­ვებს, ამი­ტომ კი­დუ­რებ­ზე ბეწ­ვი გა­უკ­რე­ჭა­ვი აქვს. გა­პარ­სუ­ლი ტა­ნით უფ­რო ად­ვი­ლად და­ცუ­რავს, რად­გან ამ დროს წყლის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა მცი­რეა და, შე­სა­ბა­მი­სად, ენერ­გი­აც ნაკ­ლე­ბი ეხარ­ჯე­ბა. კუ­დის ბო­ლო­ზე და­ტო­ვე­ბუ­ლი ბეწ­ვის პომ­პო­ნით ძაღ­ლი ად­ვი­ლად შე­სამ­ჩნე­ვია წყალ­ში. ჩვენს დრო­ში სახ­ლის პუ­დე­ლებს ბეწვს, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მთელ ტან­ზე უტო­ვე­ბენ. მათ ასეთ ვარ­ცხნი­ლო­ბას `ბატ­კა­ნი~ ეწო­დე­ბა.

ჭეშ­მა­რი­ტი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბი
შემ­თხვე­ვი­თი არ არის, რომ ბევ­რი წყლის რეტ­რი­ვე­რი პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და, რო­გორც ოჯა­ხის ძაღ­ლი, რად­გან ისი­ნი მი­ეჩ­ვივ­ნენ ადა­მი­ა­ნე­ბის გვერ­დით მუ­შა­ო­ბას. წმინ­და ჯი­შის ძაღ­ლე­ბის ნაჯ­ვა­რე­ბი­დან დღეს ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რი­სა და პუ­დე­ლის ხა­ზე­ბის შე­ერ­თე­ბით გა­მოყ­ვა­ნი­ლი ლაბ­რა­დუდ­ლი იგი­ვე ლაბ­რა­პუ­დე­ლი. იგი გო­ნი­ე­რი­ა, მორ­ჩი­ლი და მე­გობ­რუ­ლი ხა­სი­ა­თით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. თა­ვი­დან სე­ლექ­ცი­ის შე­დე­გე­ბი საკ­მა­ოდ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იყო და იხ­რე­ბო­და ხან ერ­თი, ხან მე­ო­რე მშობ­ლის სა­სარ­გებ­ლოდ, მაგ­რამ ლაბ­რა­დუდ­ლე­ბის მე­ტი­სა­ცი­ის შე­დე­გად დღეს უკ­ვე იბა­დე­ბი­ან შე­და­რე­ბით სტან­დარ­ტუ­ლი ექ­სტე­რი­ე­რის ლეკ­ვე­ბი.

მაშ­ვე­ლი ჟი­ლე­ტი
შე­იძ­ლე­ბა ძაღ­ლი შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ცუ­რავ­დეს, მაგ­რამ გე­მით მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს მა­ინც უნ­და ატა­როს მაშ­ვე­ლი ჟი­ლე­ტი.

ცურ­ვის ტექ­ნი­კა
არა მხო­ლოდ წყლის, არა­მედ სა­ზო­გა­დოდ ყვე­ლა ძაღ­ლი და­ცუ­რავს ერ­თნა­ი­რი ტექ­ნი­კით, რა­საც ხში­რად ძაღ­ლის ჭყუმ­პა­ლა­ო­ბას უწო­დე­ბენ. ამ გა­მოთ­ქმას ადა­მი­ა­ნე­ბის ცურ­ვის და­სა­ხა­სი­ა­თებ­ლა­დაც იყე­ნე­ბენ. ძაღ­ლე­ბი წყალ­ში წი­ნა ფე­ხე­ბით მი­ი­წე­ვენ, თუმ­ცა სა­ა­მი­სო ბიძგს ღო­ნი­ე­რი და კუნ­თო­ვა­ნი უკა­ნა კი­დუ­რე­ბის მოძ­რა­ო­ბით იღე­ბენ. ისი­ნი თით­ქმის ჩა­ძი­რუ­ლე­ბი არი­ან წყალ­ში, მაგ­რამ ცხვი­რი მუ­დამ ზე­და­პირ­ზე აქვთ ამო­ყო­ფი­ლი. კუ­დი სა­ჭის როლს ას­რუ­ლებს და ძაღლს მი­მარ­თუ­ლე­ბის დაც­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

გაშ­რო­ბა

ლაბ­რა­დუდ­ლებ­სა და მის წი­ნაპ­რებს წყლი­სად­მი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მიდ­რე­კი­ლე­ბა აქვთ და ცურ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ხე­ლი­დან არ უშ­ვე­ბენ. გახ­სოვ­დეთ, წყლი­დან ხმე­ლეთ­ზე
ამო­სულ ძაღლს საკ­მა­რი­სად მო­შორ­დით, რად­გან გაშ­რო­ბას და­იწყ­ებს. ამ დროს ძალ­ზე თა­ვი­სე­ბუ­რად იბერ­ტყავს ბეწვს – ტანს აქეთ­-ი­ქით ჩქარ­-ჩქა­რა ამოძ­რა­ვებს და თა­ვი­სი წყალ­გა­უმ­ტა­რი ბეწ­ვი­დან სა­ოც­რად დიდ მან­ძილ­ზე ის­ვრის წყლის შხე­ფებს. რო­ცა და­ბერ­ტყვას და­ას­რუ­ლებს და წყალს თით­ქმის მო­ი­შო­რებს, დარ­ჩე­ნი­ლი წვე­თე­ბი საკ­მა­ოდ ჩქა­რა ორ­თქლდე­ბა ბეწ­ვი­დან. ასე­თი სწრა­ფი გაშ­რო­ბით ძაღ­ლი თავს იცავს სხე­უ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­ცე­მის­გან ცივ ამინ­დში. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ და­ბერ­ტყვის შემ­დე­გაც კი პირ­სა­ხო­ცით შე­ამ­შრა­ლოთ, მით უმე­ტეს, თუ სახ­ლში მან­ქა­ნით მიგ­ყავთ. შინ მის­ვლი­სას ზღვა­ში ნა­ბა­ნა­ვე­ბი ძაღ­ლი ხელ­მე­ო­რედ და­ბა­ნეთ ბეწ­ვი­დან მა­რი­ლის ნარ­ჩე­ნე­ბის მო­სა­შო­რებ­ლად.


ფრთხილად!

სა­ხი­ფა­თო წყალ­სა­ტე­ვე­ბის სი­ახ­ლო­ვეს ძაღ­ლი სა­ბელ­შებ­მუ­ლი გყავ­დეთ, სხვა შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა წყალ­ში ჩახ­ტეს.
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
ბოლო სიახლეები
intro
08.06.2018
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები. კონკურსის წესები და პირობები.
07.11.2017
ამ უსაყვარლეს ლეკვს ოუქლის ეძახიან და ერთი თვის წინ იგი ძალიან
07.11.2017
არაერთი სპეციალისტი თვლის, რომ სპილოს ზოგიერთი თვისება ძალიან ჰგავს
07.11.2017
ქალაქ როსდეილის (ქვინსლენდი, ავსტრალია) მცხოვრებლები საოცარი ფაქტის მომსწრენი გახდნენ. მათი სანაპირო დაფარა ცოცხალმა
07.11.2017
ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლის ჯიშების ჩამონათვალის გაკეთება გამოცდილ
07.11.2017
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს
06.11.2017
კენიაში ფილმების კლასიფიკაციის საბჭოს თავმჯდომარის (რომელიც ფილმებში ცენზურაზე აგებს პასუხს), იესეკილ მუტუას აზრით,
06.11.2017
ულამაზესი კაკადუ თავის პატრონთან ერთად მანქანით სეირნობდა. როგორც ჩანს, ამან მეზობლის ძაღლები გააბრაზა.
06.11.2017
ორისის შტატში (ინდოეთის აღმოსავლეთით) ოთხმეტრიანი ნიანგი საცხოვრებელ სახლში შეიპარა და მცხოვრებლები ძალიან შეაშინა.
06.11.2017
ამერიკელმა "YouTube"-ზე გაავრცელა ვიდეო, სადაც პირიდან ცოცხალი
05.11.2017
ცოლ-ქმარი პამელა გეილი და ანილ მალჰოტები ნაკრძალ SAI-ის მფლობელები არიან. "Bored Panda"-ს ინფორმაციით,
05.11.2017
ეს არის შინაური ცხოველების ყველაზე სახალისო ფოტოების უსაყვარლესი კრებული.
04.11.2017
აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შემოყვანის გადაწყვეტილებას კვლევების გარეშე ვერავინ მიიღებს,
04.11.2017
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?